प्रमाणपत्र

कम्पनीले १ 199 199,, २०००, २०० ISO आईएसओ 000००० गुणवत्ता प्रबन्धन प्रणाली प्रमाणीकरण, आईएसओ १00००१ - २०० environmental वातावरणीय व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणीकरण र ओएचएसएएस १00०००० - २०० occup व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली प्रमाणीकरण, सेल्फ डिजाईन र विकसित पीएक्स पाइप, बल भल्भ, र कुना भल्भहरू पनि पार गर्यो। उत्तर अमेरिकी देशहरू र एनएसएफ, सीएसए, यूपीसी, युएल र अन्य उत्पादनहरूको क्षेत्रहरूमा उत्पादन गर्दछ। उत्पाद प्रमाणीकरण।

CE
सीई

CE
CSA

CE
ISO9001

CE
ISO14001

CE
NSF

CE
OHSAS18001

CE
उल

CE
UPC

CE
UPC

CE
UPC

CE
UPC