कम्पनी समाचार

  • Help partners develop markets

    सहयोगीहरुलाई बजार विकास गर्न मद्दत गर्नुहोस्

    २ February,२०१ February फेब्रुअरीमा, उपराष्ट्रपति सेल्स लिहोंग चेनले हाम्रो दीर्घकालीन सहयोग साझेदार ब्रॉमिक ग्रुपको भ्रमण गरे। पार्टनरहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सहयोगीले सहयोग पुर्‍याउनुपर्दछ, पार्टनरलाई बजारको विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउनुपर्दछ। उत्पादनले समावेश गर्दछ: क्वार्टर टर्न सप्लाई वाल्भ; बहु मोड आपूर्ति भल्भहरू; F1960 र F1 ...
    थप पढ्नुहोस्